Ogłoszenia duszpasterskie – 02 styczeń

Ogłoszenia duszpasterskie – 02 styczeń

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 02 STYCZNIA 2022

Przypominamy wszystkim parafianom o obowiązku zakładania maseczek w kościele oraz zachowania bezpiecznej odległości. Zachęcamy również do przyjmowania komunii św. na rękę u wyznaczonego do tego kapłana. Zgodnie z przepisami państwowymi w czasie liturgii w kościele może przebywać 30% zajmowanych miejsc nie wliczając w to osób zaszczepionych.

  1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
  2. We wtorek w kościele o godz. 16.20 spotkanie członków Róż Różańcowych.
  3. W czwartek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. Święto Trzech Króli wspominające misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. Porządek Mszy św. tak jak w każdą niedzielę. Kolekta przeznaczona jest na Misje.
  4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.
  5. W środę po rannej Mszy św. Nowenna do MBUChorych.
  6. Adoracja Najświętszego Sakramentu: w sobotę od godz. 16.00 o 16.30 Różaniec.
  7. Składamy wszystkim parafianom gorące podziękowania za wszystkie ofiary przelane na konto parafialne, a przeznaczone na remonty i utrzymanie naszej parafii.
  8. Nie ma w tym roku tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą. Parafian zapraszamy na msze św. „kolędowe” w intencji mieszkańców poszczególnych ulic według porządku zamieszczonego w naszej gablotce oraz na naszej stronie i internetowej. Po Mszy św. zapraszamy na wspólne kolędowanie.

-Zostanie zebrana kolekta „kolędowa” na potrzeby oraz remonty w naszej Parafii, a ministranci będą rozprowadzać pobłogosławioną kredę i mirrę. Ofiary złożone ministrantom będą przeznaczone na ich wakacyjne rekolekcje. Za wszelkie dary złożone na       ten cel składamy gorące „Bóg zapłać”.

  1. W przyszła niedzielę obchodzić będziemy święto Chrztu Pańskiego.
  2. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.

Dane statystyczne za rok 2021:

 

Chrzty:            2021 – 47  (+6)…(chłopców 23 i dziewczynek 24)

2020 – 41  (-15)…(chłopców 18 i dziewczynek 23)

Dzieci I Komunii Świętej

                        2021 – 73 (w tym wczesna 9)

2020    – 50

Bierzmowanych:

                        2021 – 42

2020 – 76

Śluby   :           2021 – 17 (+11)

2020 – 6

Odwiedziny chorych:
                           2021 – 294 (+98)

                            2020 –  196

 Sakrament Namaszczenia Chorych

2021                24

2020                11

Komunie św.:

                     2021                47.000 (+  2.500)

2020                44.500

Zgony, pogrzeby:
2021 – 111  (+17)
(64 mężczyzn i 47 kobiet),45 pogrzebów poza parafią,  w tym 15 osób na Covid

2020 – 94  (+35) ( 51 mężczyzn, kobiet 43), 35 pogrzebów poza parafią