Narzeczeni

Narzeczeni

POTRZEBNE INFORMACJE

Planując zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • Metryka chrztu – nie starsza niż 6 miesięcy i bierzmowania, zaświadczenie o I Komunii Świętej,
  • Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
  • Dyplom ukończenia studium przedmałżeńskiego (bliższe przygotowanie do małżeństwa),
  • Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego,
  • Dowód osobisty,
  • Do ślubu konkordatowego – Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa.

Zgłosić się do kancelarii parafialnej 6 miesięcy przed ślubem – w celu spisania Protokołu Przedmałżeńskiego.

Od grudnia 2019 została uruchomiona platforma cyfrowa zapisów internetowych dla narzeczonych ma ona na celu ułatwić narzeczonym sprawne odnajdywanie dogodnych miejsc i terminów nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni życia rodzinnego. Więcej informacji w tym adres platformy znajduje się w gablotce i na parafialnej stronie internetowej oraz na stronie Duszpasterstwa Rodzin: