Intencje Mszy Świętych 24 marzec – 31 marzec 2019

Intencje Mszy Świętych 24 marzec – 31 marzec 2019

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

24.03.2019 – 31.03.2019

24/03/2019

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  07:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego Żyła okazji 50 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny/TD/
  09:00 Za ++ rodziców Krystynę i Ditera Achtelik w rocz. śmierci i ++ dziadków z obu stron
  09:00 Za ++ Szymona i Aleksandra Kapura
  11:00 Za + męża Franciszka Niestrój i ++ rodziców Renatę i Alfonsa Goldman i ++ dziadków z obu stron
  16:15 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
  17:00 Za + Adama Rondzistę w 3 rocz. śmierci
25/03/2019 PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
  07:30 Za + Mariannę Kobierską w 49 rocz. śmierci i na pamiątkę urodzin
  17:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Kubek, ++ synów Romana i Józefa, + zięcia Henryka
  17:00 Za + Barbarę Czogała Msza św. od Grażyny i Jana Olszewskich z rodziną
26/03/2019 WTOREK
  07:30 Za + Barbarę Czogała w 30 dzień po śmierci
  17:00 Za + męża Andrzeja Bojdak w rocz. śmierci, ++ rodziców Irenę i Stanisława
  17:00 Za + Barbarę Czogała Msza św. od Grzegorza i Moniki Olszewskich
27/03/2019 ŚRODA
  07:30 Za ++ Anielę i Gerarda Keller w rocz. śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron
  07:30 Za ++ Elżbietę i Ryszarda Chrapek, ++ dziadków z obu stron
  17:00 Za + Erwina Kasperzec Msza św. od siostry Agnieszki z mężem
  19:30 WSPÓLNOTOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
28/03/2019 CZWARTEK
  07:30 Za + Barbarę Czogała Msza św. od Piotra i Arlety Olszewskich
  17:00 Za + Erwina Kasperzec Msza św. od chrześniaka Grzegorza z rodziną
  17:00 Do Op. Bożej i Anioła Stróża przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Jakuba Jureczko z okazji 11 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny
29/03/2019 PIĄTEK
  07:30 Za + matkę Urszulę Jenderko w 19 rocz. śmierci, + brata Stanisława w 5 rocz. śmierci
  07:30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Anieli z okazji urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny
  17:00 Za + Emilię Płocica w 9 rocz. śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo, + Michała Górskiego w 8 rocz. śm., ++ rodziców i rodzeństwo
  17:30 DROGA KRZYŻOWA
30/03/2019 SOBOTA
  07:30 GODZINKI ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
  08:00 Za żywych i zmarłych członków Róż Różańcowych
  08:00 Za + Agnieszkę Marendowską w 12 rocz. śmierci
  10:00 DROGA KRZYŻOWA dla dzieci
  16:00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
  16:30 RÓŻANIEC
  17:00 Za ++ Albinę i Józefa Skowronek, + Marię Skowronek, ++ Klarę i Emila Bugla

31/03/2019

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

  07:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego z okazji 60 urodzin i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny/TD/
  09:00 Za + Teresę Buszta, + męża Jana i syna Piotra
  11:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Grażyny Mrozek z okazji 60 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny/TD/
  11:00 Błogosławieństwo rocznego dziecka: Ignacy Stefaniak
  16:15 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
  17:00 Za + Teresę Giełda w 1 rocz. śmierci