Ogłoszenia duszpasterskie – 25 lipiec

Ogłoszenia duszpasterskie – 25 lipiec

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 NIEDZIELA ZWYK
ŁA
25 LIPCA 2021

Przypominamy wszystkim parafianom o obowiązku zakładania maseczek w kościele oraz zachowania bezpiecznej odległości. Zachęcamy również do przyjmowania komunii św. na rękę u wyznaczonego do tego kapłana. Zgodnie z przepisami państwowymi w czasie liturgii w kościele może przebywać 75% zajmowanych miejsc.

  1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
  2. Dzisiaj wspominamy św. Krzysztofa – patrona kierowców. Po każdej Mszy św. będzie udzielone błogosławieństwo dla kierowców i ich pojazdów.
  3. W środę po rannej mszy św. nabożeństwo do MBUCh., w piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  4. Adoracja Najświętszego Sakramentu:

w sobotę od godz. 16:00, o 16:30 Różaniec

  1. W trwającym okresie wakacji i urlopów zachęcamy wiernych do poświęcenia więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma św., książek i czasopism religijnych.
  2. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. a przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka na powodzian
  3. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach zaprasza wszystkich mogących oddać krew na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się dzisiaj na rydułtowskim rynku w godz. 9:00 – 14:00