Ogłoszenia duszpasterskie – 20 luty

Ogłoszenia duszpasterskie – 20 luty

7 NIEDZIELA ZWYKŁA
20.02.2022

Przypominamy wszystkim parafianom o obowiązku zakładania maseczek w kościele oraz zachowania bezpiecznej odległości. Zachęcamy również do przyjmowania komunii św. na rękę u wyznaczonego do tego kapłana. Zgodnie z przepisami państwowymi w czasie liturgii w kościele może przebywać 30% zajmowanych miejsc nie wliczając w to osób zaszczepionych.

  1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty i inwestycje w naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
  2. Serdecznie witamy ks. diakona Mikołaja Kupkę. Od najbliższego poniedziałku rozpocznie w naszej parafii staż diakonacki przygotowujący go bezpośrednio do święceń kapłańskich. Życzymy mu wytrwałości oraz asystencji Ducha Św. na czas pobytu w naszej wspólnocie.
  3. Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Polecamy ich oraz rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Święcenia odbędą się w sobotę 26.02.2022.
  4. W środę po rannej Mszy św. nabożeństwo do MBU Chorych, w piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego
  5. Adoracja Najświętszego Sakramentu: w sobotę od godz. 16.00 o 16.30 Różaniec.
  6. Przypominamy, że w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku msze św. sprawowane są tylko rano o godz. 7:30. Nie ma mszy św. wieczornych.
  7. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest potrzeby naszej parafii.
  8. Składamy wszystkim parafianom gorące podziękowania za wszelkie ofiary przelane na konto parafialne, a przeznaczone na remonty i utrzymanie naszej parafii.