Życzenia – Wielkanoc 2019

Życzenia – Wielkanoc 2019

Rydułtowy – Orłowiec Anno Domini 2019.


Razem z apostołami czekamy ze strachu w Wieczerniku.
A potem z niedowierzaniem wpatrujemy się w pusty grób,
mówiąc wraz z Marią Magdaleną:

„Zabrano Pana i nie wiemy gdzie Go położono.”

Idziemy zatrwożeni do Emaus rozmawiając o tym wszystkim,
co wydarzyło się w Jerozolimie.
Aż w końcu Zmartwychwstały przychodzi do nas mimo drzwi
zamkniętych i swoim: „Pokój wam!” napełnia nasze serca
radością i miłością.

Teraz wspólnie z Tomaszem, możemy już powiedzieć: „Pan mój i Bóg mój.”
Razem z Marią Magdaleną zawołać: „Rabbuni!”
i wspólnie z Matką Naszego Pana wyśpiewać wielkanocny hymn:
Regina Coeli laetare!


Niech Zmartwychwstały Pan przemieni Waszą słabość w moc,
nędzę w bogactwo, a smutek w radość.
Niech żywy Chrystus będzie dla Was źródłem światła
promieniującego wiarą, nadzieją, miłością i pokojem
na drogach Waszego życia.
Życzą Duszpasterze Parafii