Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dnia 18 czerwca 2020