Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 28 maja 2020