Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 17 kwietnia 2020