Ogłoszenia Duszpasterskie –19 kwiecień 2020

Ogłoszenia Duszpasterskie –19 kwiecień 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA wielkanocna – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19 KWIECIEŃ 2020

 

Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb — znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem.

 

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.
  2. Zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2. W naszej parafii powierzchnia kościoła wynosi 600 m2 w związku z tym liczba osób zgromadzonych w kościele nie może przekroczyć 40 osób.
  3. W związku z przywróceniem Mszy św., należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa: stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa).
  4. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
  5. W sobotę przypada święto św. Marka Ewangelisty w tym dniu po mszy św. porannej modlimy się przy naszym krzyżu Misyjnym o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.
  6. Składamy wszystkim parafianom bardzo gorące podziękowania za wszystkie ofiary przelane na konto parafialne, a przeznaczone na remonty i utrzymanie naszej parafii.
    Numer konta parafialnego: 17 1020 2472 0000 6502 0324 3623.
  7. W związku z epidemią kancelaria parafialna jest nieczynna z wyjątkiem spraw pogrzebowych.