Ogłoszenia duszpasterskie – 18 lipiec

Ogłoszenia duszpasterskie – 18 lipiec

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
16 NIEDZIELA ZWYK
ŁA
18 LIPCA 2021

Przypominamy wszystkim parafianom o obowiązku zakładania maseczek
w kościele oraz zachowania bezpiecznej odległości. Zachęcamy również
do przyjmowania komunii św. na rękę u wyznaczonego do tego kapłana. Zgodnie z przepisami państwowymi w czasie liturgii w kościele może przebywać 75% zajmowanych miejsc.

  1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remonty i inwestycje w naszym kościele. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
  2. W środę po rannej mszy św. nabożeństwo do MBUCh., w piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu:

w sobotę od godz. 16:00, o 16:30 Różaniec

  1. W przyszłą niedzielę 25 lipca wspominamy św. Krzysztofa – patrona kierowców.
    Błogosławieństwo dla kierowców i pojazdów w sobotę i w niedzielę po każdej Mszy św.
  2. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
  3. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach zaprasza wszystkich mogących oddać krew na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 25.07.2021 r. na rydułtowskim rynku w godz. 9:00 – 14:00