Intencje Mszy Świętych 19 maj – 26 maj 2019

Intencje Mszy Świętych 19 maj – 26 maj 2019

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

19.05.2019 – 26.05.2019

19/05/2019

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

07:00 Za + Bronisławę Oleś na pamiątkę urodzin
09:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Ilony Brachman z okazji urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny
09:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Ryszarda Przybylskiego z okazji 65 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny/TD/
11:00 Za + Bernarda Kuczerę na pamiątkę urodzin i + żonę Irenę
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Za ++ rodziców Barbarę i Bolesława Matuła w rocz. śmierci
20/05/2019 PONIEDZIAŁEK
07:30 Za + Marię Jordan na pamiątkę urodzin
17:00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa Świekatoń na pamiątkę urodzin i + wnuka Dawida Ryszka
17:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże  w intencji ks. Stanisława Juraszaka
17:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
21/05/2019 WTOREK Wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika
07:30 Za + ojca Wiktora Kuczerę w 4 rocz. śmierci
17:00 Za + Józefa Krukówka w 11 rocz. śmierci
17:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski w intencji Marty z prośbą o uzdrowienie duszy
17:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
22/05/2019 ŚRODA
07:30 Za + Rajnholda Gedyk, + Eryka Turek, ++ 2 żony i Stanisława Polok
17:00 Za ++ rodziców Łucję i Karola Polednia i ++ teściów Ludwikę i Stanisława Grabowski
17:00 Za + matkę Marię Czado na pam. urodzin i + męża Mariana
17:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
19:30 WSPÓLNOTOWA ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
23/05/2019 CZWARTEK
07:30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o zgodę i miłość w małżeństwie Justyny i Marcina
07:30 Za + ojca Antoniego Malina, + matkę Klarę, siostrę Różę, + szwagra Ludwika i + męża Huberta na pamiątkę urodzin
17:00 Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Grabda, + brata Eugeniusza
17:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
24/05/2019 PIĄTEK Wspomnienie N. M. P. Wspomożycielki Wiernych
07:30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Piotra i jego rodziny
17:00 Za + Flawiana Rózga w 4 rocz. śmierci i na pamiątkę urodzin
17:00 Za + Zygfryda Rybka w 16 rocz. śmierci
17:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
25/05/2019 SOBOTA
07:30 GODZINKI ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
08:00 Za żywych i zmarłych członków Róż Różańcowych
08:00 Za + Marię Kurzydło na pamiątkę urodzin
16:00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Urbisz, Hildegardę i Józefa Morawiec, ++ Gabrielę i Andrzeja Kozdój i ++ z pokrewieństwa
17:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. Ksawery i Jana Galińskich
17:00 Błogosławieństwo rocznych dzieci: Zofia Łach i Lena Świerzak

26/05/2019

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

07:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBRóży Mistycznej z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże w int. ks. Stanisława Juraszka
09:00 Za + syna Krzysztofa Kupczyk w 30 rocz. śmierci
11:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Roberta Koścień z okazji 50 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny/TD/
11:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Klaudiusza z okazji 18 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBUCh z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Marii Papierok z okazji 70 urodzin i o błog. Boże dla całej rodziny/TD/