Intencje Mszy Świętych 08 listopad – 15 listopad 2020

Intencje Mszy Świętych 08 listopad – 15 listopad 2020

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 08.11.2020 – 15.11.2020

08/11/2020 32 NIEDZIELA ZWYKŁA
07:00 Za + Wiesławę Cichy i ++ rodziców
09:00 Za ++ Alberta i Annę Żyła
11:00 Za ++ rodziców Ludwika i Aleksandrę Chudy w rocz. śm.
16:30 Różaniec za zmarłych zalecanych
17:00 Za + Sławomira Lewandowskiego w rocz. śm. ++ rodziców z obu stron, ++ Stanisława Bębenek, Stanisława Tkocz i ++ rodzeństwo
09/11/2020 PONIEDZIAŁEK Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
07:30 Za ++ Anielę Ponkała + męża Jarosława oraz + brata Antoniego
07:30 Za + Barbarę Tomala, + męża Józefa – Msza ofiarowana od Joanny i Krystiana Lipa oraz dzieci z rodzinami
17:00 Za + Józefę Kucharczyk w 16 rocz. i+ męża Jana
10/11/2020 WTOREK Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
07:30 Do Op. Bożej, przez wstaw. MBUCh z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Elżbiety Meslik z ok. urodzin Msza od córek z rodzinami
17:00 Za + Mariana Mirowskiego Msza św. od siostry Broni z rodziną
11/11/2020 ŚRODA Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
07:30 Za + brata Eugeniusza Brzostek w 1 rocz. śm.
09:00 W intencji Ojczyzny
17:00 Za + Bronisławę Woś w rocz. śm.
19:30 Wspólnotowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
12/11/2020 CZWARTEK Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika
07:30 Za Jana Nojek w 21 rocz. śm.
17:00 Za + Jerzego Konieczny w 11 rocz. śm.
17:00 Za + Urszulę Paciok Msza od sąsiadów z Raciborskiej 391
13/11/2020 PIĄTEK Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polskich
07:30 Za + Piotra Gros w rocz. śm.
17:00 Za + dr Stanisława Małeckiego we wspomnienie imienin
17:00 Za wszystkich modlących się i ofiarujących Msze św. za śp. dr Małeckiego
14/11/2020 SOBOTA
07:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
08:00 Za + męża Floriana Szczęsny w 2 rocz. śm., ++ rodziców Emilię i Floriana
  16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
16:30 Różaniec
17:00 Za + Marię Pielczyk w rocz. śm.
17:00 Za + Bronisława Kosteczko w 10 rocz. śm.
15/11/2020 33 NIEDZIELA ZWYKŁA
07:00 Za + Stanisława Kszuk w rocz. śm. i na pamiątkę urodzin, ++ rodziców z obu stron
09:00 Za + męża Władysława Kolarczyk w 3 rocz. śm.
11:00 Za + Irenę Kuczera w 13 rocz. śm., + męża Bernarda
17:00 Za + Elżbietę Kasperzec w 5 rocz. śm. i na pam. urodzin